Wynalazki i nowe technologie

Układ do pomiarów przepływu i zużycia energii elektrycznej z rejestracją rozliczeń wartościowych. Zgłoszenie patentowe (P 324050), Warszawa 1997 r.

Sposób centralnej identyfikacji zużycia energii elektrycznej oraz  układ do centralnej identyfikacji zużycia energii elektrycznej. Warszawa, zgłoszenie  patentowe (P 336280) Warszawa 1999 r.

Układ do optymalizacji zużycia energii elektrycznej, P.391608, PAT 24/04/06/2010.

Układ do wykrywania nielegalnego poboru energii elektrycznej w sieci jednofazowej, P.395438, PAT-24/05/07/11

Układ do utylizacji wody odpadowej z urządzeń gospodarstwa domowego. P.396144, PAT-24/07/07/11